Headerbild

Skytteportalen Norden

 ©Skytteportalen/Norden copytillstånd från Janne Hempel http://Hempel.nu/portalen

 

 

Det frivillige Skyttervesen

Det frivillige Skyttervesen ble opprettet ved Stortingsbeslutning 30. juli 1892, med ikrafttreden fra 1. juli 1893. Formålsparagrafen har siden opprettelsen stått uforandret, og lyder: 
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.

Norges Forbund for Praktisk Skyting

Norges Forbund for Praktisk Skyting er IPSC's representant her i Norge og er norske utøveres talerør ovenfor IPSC og norske myndigheter. De mange pistolklubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet NFPS.

 

Norges Skytterforbund

Skytter magasinet avisen for deg med PC


Dansk Handicap I-F

Dansk Handicap Idræts-Forbund har 372 medlemsklubber med tilsammen 22.500 medlemmer.
DHIF er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DHIF's klubber tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene

 

Dansk sportskytte forbund

DSF blev stiftet den 7. august 1991. Baggrunden for stiftelsen af DSF var et udbredt ønske om bedre forhold for skytter, der ønsker at skyde skydninger, der ikke skydes under Dansk Skytte Union og De Danske Skytteforeninger og således bringe det danske skyttesamfund mere i overensstemmelse med landene omkring os, herunder Norden og EU.

 

Dansk Skytte Union

Dansk Skytte Union er stiftet den 24. juni 1913 og blev optaget i Danmarks Idræts- Forbund året efter. I Unionen dyrkes alle arter af konkurrenceskydning med små- og storkalibrede rifler og pistoler/revolvere samt luft- og jagtvåben i overensstemmelse med formålet: At udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som amatør- idræt under Danmarks Idræts-Forbund. Vi gennemfører et stort konkurrenceprogram og afholder bl.a. hvert år mellem 30 og 40 officielle danmarks- mesterskaber for både individuelle og hold. Unionen udgiver sit eget tidsskrift, SKYTTEBLADET, ligesom vi afholder kurser for uddannelse af skydeinstruktører og dommere m.fl.

 

De Danske Skytteforeninger

De Danske Skytteforeninger er Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation. Med rødderne godt plantet i historien og traditionerne, men samtidig vågen og opmærksom på tidens strømninger går De Danske Skytteforeninger fremtiden i møde med nye tiltag på både det skydemæssige og det kulturelle område.

 

 

Skytteinfo

En dansk sida lite i stil med Skytteportalen

Skytteinfo - eneste danske uafhængige portal om skydning
Formålet med denne hjemmeside er at give alle danske skytter mulighed for at få oplysninger om deres idræt på tværs af alle idrætspolitiske interesser.


 

FIN - FINLAND Finnish Shooting Sport Federation - Suomen

 

Suomen Ampujainliitto Practical-jaosto

                                                         

Finnish Shooting Association Practical Division (FSAPD) and (in Finnish) are all names of the same organization. The name "IPSC Finland" is the oldest one (used since 1976) and the two other names have been used officially since 5. November 1990 when Finnishpractical shooters joined the Finnish Shooting Association.


Skotíþróttasamband Íslands

Velkomin(n) á heimasíðu STÍ