Headerbild

Skyttekort

Gevärsskyttekortet

 

Gevärsskyttekortet är en grundläggande skytteutbildning för medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet.

Vid tävlingsdeltagande krävs att skyttar inom samtliga grenarna innehar gevärsskyttekortet från 15 år och uppåt.

Utbildningen kan med fördel genomföras som studiecirkel och anordnas av föreningen i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Möjligheten finns även att genomföra utbildningen i kursform.

När utbildningsdelen är klar genomförs en examination som består av en teoretisk och en praktisk del. För detta finns särskilda examinatorer i varje förbund.
Efter godkänd examination tilldelas man ett ”Tillfälligt gevärsskyttekort” som gäller en månad från utfärdandet.

Provavgiften 50 kr betalas in på SvSF:s bankgiro 834-7718. Det riktiga gevärsskyttekortet kommer sedan att skickas till föreningen, som noterar kortnummer innan det lämnas till personen i fråga.

Skulle kortet av någon anledning gå förlorat kan ett ersättningskort skrivas ut.

I samband med detta tas en administrativ avgift på 50 kr ut.

Betala avgiften till SvSF:s bankgiro med meddelandet ”Förlorat gevärsskyttekort” samt namn, adress, förening och ev kortnummer så kommer det nya kortet inom ca en vecka

 

 

SKYTTEKORT Examinatorer Värmland  Uppdaterad 2016-06-03

 

 

Gevär    
Ann-Sophie Carlsson   073-8206290 ann-sophie.carlsson@telia.com
Bo Knoblauch & Kpist  070-7697830 bo.knoblauch@tele2.se
Bror Olsson   070-3713233 olsson.bror@telia.com
Conny Johansson   070-8824245 kattbecken@gmail.com
Ulf Lindberg   070-7163605 buddson66@hotmail.com

Huvudexaminator

 Stefan Lundgren

& Kpist

 

 

072-2004210

 

gjutarn66@gmail.com

Trude Magnusson   070-5669611 spinnhjulet@gmail.com
Kjell Nilsson & Kpist  073-0224259 kjellnilsson.0590-31111@telia.com
Roland Pettersson   070-3297028 roland_pettersson@telia.com
       
Lerduva/Viltmål    
Runo Gunnestrand   070-2379509 runo.g.0570-770073@telia.com
Bertil Kainulainen   070-5568288 kainu@telia.com
Ove Lundström   070-6060758 ota@telia.com

Huvudexaminator

Lennart Thorin

 

 

070-6541708

 

lennart.thorin@telia.com

Pia Österberg   073-8030696 pia1966@live.se
       
Pistol    
Bo Ekman   070-3280615 bo.ekman@buren.org
Jan-Olof Olsson   072-5253295 ungdomscupen@skyttesport.se
Lars Palmgren   070-6437594 palmgren.lars@telia.com

 

Svenska Pistolskytteförbundets

Lokala klubbar