Headerbild

Att arrangera tävling

Detta tävlings PM är en checklista för de klubbar som är anslutna till SSF då de arrangerar tävlingar andra än interna klubbtävlingar.

Obs! Notera att det numera förutom tävlingslicens, även ska uppvisas ett Skyttekort (Lerduvekortet), för att man ska få tävla utanför den egna klubben. Samma gäller deltagande på den egna klubben då den tävling som klubben då arrangerar är öppen för skyttar utanför den egna klubben. D.v.s. alla officiella SSF tävlingar av typen: Inbjudningstävlingar SM-kval, DM, RegM. samt Svenska Mästerskap. Speciella rutiner kommer nu appliceras för att stävja ofog i form av avsteg från ovanstående. Läs mer om detta nedan i det förtydligande och åtgärdspaket som Håkan Hemäng nu inför.

 

Tävlings-PM (2010-03-30)

 

Inbjudan & Resultat DM ska även publiceras på Värmlands hemsida